Building Management System, w skrócie BSM, oznacza system automatyki i zarządzania budynkiem. Jego zastosowanie ma miejsce w nowoczesnych budynkach, zaawansowanych technicznych, co pozwala zwiększyć komfort i bezpieczeństwo życia mieszkańców. Automatyka budynkowa, a wraz z nią inteligentne czujniki zbierające dane z całej posiadłości tworzą system, który z powodzeniem sprawdza się w budynkach mieszkalnych, usługowych i przemysłowych.

System automatyki budynkowe składa się z wielu inteligentnych czujników i detektory. Rozmieszczone są one na całym terenie obiektu w różnych punktach, co w zintegrowaniu z systemem daje możliwość kontroli i zarządzania każdą instalacją z osobna.

Zalety stosowania automatyki budynkowej

Stosowanie automatyki budynkowej ma wiele zalet. Największymi z nich to zwiększenie bezpieczeństwa posiadłości oraz oszczędność, jaką niesie ze sobą inteligentne zarządzanie. Dzięki odpowiednio skonfigurowanym czujnikom system sam potrafi zareagować na zmiany wewnętrzne i zewnętrzne środowiska i odpowiednio dostosować cały układ. BMS służy do sterowania kompleksowego, a to oznacza, że za jego pomocą można ustawiać instalację elektryczną, wentylacyjną oraz grzewczą. Co warto zaznaczyć, automatyka budynkowa cały czas gromadzi i archiwizuje zbierane informacje. Na wielu serwisach elektronicznych można dowiedzieć się na ten temat więcej. Jednym z nich jest https://automatykab2b.pl/. Dodatkowo zaletami stosowania BMS są:

  • Podniesienie funkcjonalności instalacji w budynku.
  • Zwiększenie komfortu mieszkania.
  • Podniesienie bezpieczeństwa.
  • Mniejsze koszty eksploatacji.

Możliwości automatyki budynkowej

Automatyka budynkowa pozwala na sterowanie instalacjami. Odpowiednio zaprogramowane ogrzewane automatycznie się włączy w momencie, kiedy temperatura powietrza spadnie. Analogicznie w chwili odnotowania za wysokiej temperatury, inteligentny budynek wyłączy ogrzewanie w celu ochłodzenia. Za pomocą tabletu lub smartfona można symulować obecność w mieszkaniu – zdalne sterowanie światłem i odtwarzaczem muzyki podczas nieobecności w domu może być cenną funkcją, która odstraszy potencjalnego złodzieja. Jedną z podstawowych funkcji BMS jest zarządzanie alarmem i monitoringiem. Inteligentny system pozwala wyznaczyć strefy ochrony, które będą nadzorowane przez czujki. W automatykę budynkową zwiększającą bezpieczeństwo zaliczają się także systemy kontroli dostępu. Swoją popularnością cieszą się w biurach i wysoko rozwiniętych firmach. Kontrola bezpieczeństwa opiera się na kontroli odcisku palca, skanowaniu siatkówki oka czy rejestracji karty dostępu.