Gdzie utylizować odpady?

Prowadząc duży zakład pracy i zatrudniając setki osób, każdego dnia mamy do utylizacji dziesiątki lub nawet setki kilogramów odpadów. Żeby wszystko odbywało się zgodnie z prawem, musimy utylizować odpady e miejscu na to przeznaczonym. Najlepiej w takiej sytuacji nawiązać współpracę z firmą, która oferuje odbiór i wywóz odpadów oraz ich utylizację, dzięki czemu będziemy mieli pewność, że odpady trafiły w odpowiednie miejsce i zostały tam zutylizowane.

Jakie odpady podlegają utylizacji?

Praktycznie każdy odpad musi zostać poddany utylizacji, a najczęściej stosowanym sposobem pozbycia się śmieci oraz innych odpadów jest ich spalanie. Niektóre odpady, które przeznaczymy do utylizacji mogą zostać wykorzystane ponownie, jeżeli mają jeszcze swoją wartość użytkową. Decydując się na współpracę z firmą oferującą utylizacji odpadów, warto sprawdzić, czy ma ona odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju działalności, aby zgodnie z prawem odbierała od nas odpady i utylizowała je w miejscu na to przeznaczonym.

Jakich odpadów nie możemy wyrzucić na śmieci?

Przede wszystkim odpady elektroniczne takie jak sprzęt komputerowy, telefony komórkowe oraz wszystkie inne zużyte urządzenia podlegają utylizacji odpadów elektrycznych, gdzie musimy oddać je w odpowiednie miejsce, które jest przeznaczone do utylizacji takich odpadów lub poprosić firmę oferującą wywóz odpadów elektrycznych, aby odebrała od nas wszelkie odpady i zutylizowała.

Jeszcze innym rodzajem odpadów są odpady niebezpieczne, czyli wszelkiego rodzaju odpady chemiczne. Żeby pozbyć się tego rodzaju odpadów, musimy nawiązać współpracę z firmą, która posiada specjalistyczny sprzęt oraz pozwolenie na odbiór i składowanie takich odpadów. Firma, która zajmuje się takimi odpadami posiada już odpowiednie kontenery i pojemniki, dzięki którym możemy pozbyć się zarówno odpadów stałych, jak i i płynnych.

Jeszcze innym rodzajem odpadów są odpady spożywcze, które najczęściej odbierane są z różnych miejsc, takich jak restauracje oraz bary i tego rodzaju odpady również muszą zostać odpowiednio zutylizowane, gdyż nie możemy wyrzucić ich tak po prostu na śmieci. Odpady te, to głównie resztki z jedzenia, wszelkiego rodzaju pozostałości po przygotowanych posiłkach oraz wszystkie produkty, które zostały przeterminowane i nie nadają się już do spożycia.