Biocydy Buspas to szkodliwa substancja. Należy trzymać się od niej z daleka, szkodzi ludziom i zwierzętom. Czym są biocydy? Są to związki syntetyczne lub naturalne. Służą one do zwalczania szkodliwych organizmów w rolnictwie i leśnictwie. Są to także substancje czynne przenikające ze ścieków przemysłowych do organizmów. Wiele biocydów fatalnie działa na organizmy oraz mikroorganizmy. Należy robić wszystko, aby ich unikać i nie nabywać w celach domowych i produkcyjnych. Kiedyś uważano je za pożyteczne. Dzisiaj uznawane są za szkodliwe.

 

Biocydy są tzw. środkami biobójczymi. Nimi zwalcza się mrówki, szczury oraz chwasty wszelkiego rodzaju. Takie biocydy to bardzo fatalna forma istniejąca na rynku,. Kiedyś uważano ją za szczyt nowoczesności. Dzisiaj jest tzw. cichym zabójcą. Zwalczając chwasty będą szkodziły też pożytecznym roślinom oraz poczynią szkody pszczołom. Należy produkować takie biocydy pod kontrolą i stosować je pod ścisłą kontrolą. Nie są to środki obojętne nikomu, nie wolno przechowywać ich niedbale. Należy trzymać je z dala od dzieci oraz zwierząt domowych, bo przypadkowe spożycie biocydów kończy się silnym zatruciem lub śmiercią. Biocydy są szkodliwe i nie nadają się do stosowania bez umiaru. Stosowanie biocydów musi przebiegać ściśle według wskazówek z ulotki. Nie wolno przedawkować biocydów, bo skutki mogą być fatalne, czyli właśnie śmiertelne. Pracownicy produkujący biocydy na pewno muszą być pod ochroną, bo to ważna dla nich sprawa. Niejedna osoba wie, że biocydy są bardzo szkodliwe i nie mogą być stosowane nieustannie. Rolnicy i ogrodnicy stosują je w bardzo ograniczonym zakresie z uwagi na ich szkodliwą moc. Dzisiaj biocydy są substancjami potrzebnymi, ale uznanymi za nieco przestarzałe. Niejedna osoba unika biocydów jak może, starając się zastąpić je naturalnymi środkami, które na pewno nie będą tak bardzo szkodliwe. Jakość biocydów jest wysoka, ale oddziaływanie na środowisko jest szerokie. Należy chronić przed biocydami pożyteczne rośliny oraz zwierzęta, aby nie ginęły one w wyniku stosowania takich substancji. Podsumowując, biocydy są potrzebne, ale w ograniczonym zakresie.