Polskie kopalnie korzystają z technologii wydobycia i przetwarzania węgla używanych na świecie w przemyśle wydobywczym 20 lat temu. Zapóźnienie technologiczne odbija się na rentowności kopalni i malejącym wpływie na wzrost gospodarczy kraju. Mimo to praca w górnictwie wciąż jest atrakcyjna.

Kondycja branży górniczej w Polsce

Przez wiele lat wkład branży górniczej w budowanie PKB Polski był bardzo duży – wydobycie węgla kamiennego stanowiło aż 1,8% PKB. Sytuacja zmieniła się w 2005 roku, kiedy średni wkład górnictwa we wzrost gospodarczy Polski był zerowy. Od tego czasu trwa stagnacja w branży górniczej, która w ostatnich kilku latach przerodziła się w kryzys. Mimo sprzyjających warunków, odnotowywano straty przez spadek produktywności pracy.

Czy warto szukać pracy w górnictwie? Czy jest ona nadal atrakcyjna?

Praca w górnictwie kojarzy się z dobrymi zarobkami, przywilejami i wielowiekowymi tradycjami. Dlatego oferty pracy w kopalni cieszą się dużym zainteresowaniem. Jednak w związku z przekształceniami i likwidacją wielu polskich kopalni liczba miejsc pracy w kopalni spada.

Nie wystarczy wpisać w wyszukiwarkę internetową „praca Sosnowiec” albo „praca Katowice”, żeby znaleźć oferty pracy w kopalni. Najlepiej ogłoszeń o naborach szukać online lub stacjonarnie w konkretnych kopalniach.

Technologiczne zaawansowanie w polskich kopalniach węgla

Łatwo dostępne zasoby węgla (i innych paliw kopalnych) wyczerpują się, a do dyspozycji zostają trudniej dostępne złoża, które wymagają stosowania innowacyjnych metod wydobycia. Technologia w Polsce jest według ekspertów (Jerzy Kurella ekspert Instytutu Staszica mówi o tym w wywiadzie) zapóźniona o około 20 lat w stosunku do technologii wykorzystywanych do wydobycia i przetwarzania węgla stosowanych na świecie. To jest pierwszym powodem spadku produkcyjności pracy w branży górniczej.

Polskie kopalnie nie korzystają ze światowych zdobyczy techniki w przemyśle wydobywczym, zamiast tego w wielu z nich stosuje się przestarzałe metody, które wraz z upływem czasu generują coraz większe koszty i zmniejszają opłacalność wydobycia.

Konsekwencje stagnacji technologicznej w polskich kopalniach

Przez zapóźnienie technologiczne polskie kopalnie węgla nie są konkurencyjne na arenie międzynarodowej, nawet mimo wspierania górnictwa ze środków publicznych. Przez to wiele kopalni w Polsce jest zamykanych, ponieważ zamiast zysków generują straty. Niektóre kopalnie są restrukturyzowane.

Wysokie koszty wydobycia i przetwarzania węgla w efekcie stagnacji technologicznej polskich kopalni mogą okazać się gwoździem do trumny polskiego górnictwa. Ratunkiem może być wprowadzanie czystych technologii węglowych.