Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2017 obowiązują nowe zasady dotyczące segregacji odpadów komunalnych. Odpady te będą dzielone na cztery – a nie trzy, jak do tej pory – frakcje. Należy również pamiętać o odpadach budowlanych i niebezpiecznych, takich jak baterie, lekarstwa czy sprzęt AGD, które należy umieszczać w odrębnych kontenerach lub oddawać do punktów, w których są w odpowiedni sposób utylizowane.

Co można, a czego nie należy wrzucać do zielonego pojemnika

Kontenery zielone oraz zielone worki są przeznaczone do składowania szkła. Oznacza to, że można do nich wrzucać szklane butelki (np. po sokach, wodzie, olejach, napojach, alkoholu) oraz słoiki i szklane opakowania po kosmetykach. Bardzo ważne jest by szkło nie było trwale połączone z innym tworzywem – metalem czy plastikiem – wówczas nie wolno umieścić go w zielonym pojemniku. Ponadto nie należy wrzucać do niego również, m. in.: szkła okularowego, ceramiki, kryształu, żarówek lub świetlówek, luster, szyb okiennych, szkła zbrojonego i żaroodpornego, termometrów.

Pojemnik lub worek żółty – metale i tworzywa sztuczne

Żółte pojemniki oraz worki przeznaczone są na: plastikowe butelki i nakrętki (bardzo ważne jest, by przed wrzuceniem do kontenera zgniatać i odkręcać butelki), wykonane z plastiku opakowania po artykułach spożywczych, opakowania po środkach czystości, np. proszkach do prania, szamponach oraz kosmetykach, kartony (np. po mleku, napojach, przecierach warzywnych), plastikowe torby, reklamówki, worki, wykonane z aluminium puszki (m. in. po napojach, konserwach, sokach), kapsle, folię aluminiową, metalowe zakrętki oraz zabawki z tworzyw sztucznych.

Należy pamiętać, by do żółtych kontenerów nie wrzucać, m. in.: butelek i innych pojemników z zawartością, opakowań po lekach, farbach, olejach silnikowych, sprzętu AGD oraz artykułów medycznych.

Papier i wykonane z niego artykuły – kontenery i worki koloru niebieskiego

Tworzywa z papieru, które należy wyrzucać do niebieskich pojemników to: różnego rodzaju opakowania z papieru, tektury i kartonu (torby, worki), gazety, zeszyty oraz książki. Natomiast nie należy umieszczać w nich: zużytych ręczników papierowych lub chusteczek higienicznych, zatłuszczonego lub silnie zabrudzonego papieru i wykonanych z niego naczyń jednorazowych, tapet, pieluch oraz odpadów sanitarnych, kartonów (np. po mleku, napojach, sokach) i papieru, który jest lakierowany, pokryty folią lub innym tworzywem.

Biologiczne odpady – pojemniki i worki koloru brązowego

Odpady, które ulegają biodegradacji należy wyrzucać jedynie do kontenerów koloru brązowego. Tego rodzaju odpady to, m. in.: wszelkiego typu obierki owocowo-warzywne oraz resztki jedzenia, trawa, kwiaty, trociny, gałęzie, kora i liście drzew. W takim pojemniku nie powinny się znaleźć: odchody i kości zwierząt, popiół, ziemia, kamienie, impregnowane drewno oraz płyty wiórowe.

Wszystkie odpady, których nie można wyrzucać do oznaczonych kolorami pojemników umieszcza się w kontenerach z odpadami zmieszanymi.

Dzięki prawidłowej segregacji odpadów możliwe jest efektywniejsze ich wykorzystanie i poddanie recyklingowi. Takie zachowania konsumenckie mają bezpośredni wpływ na ograniczenie zużycia surowców pierwotnych, wody, energii oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i gleby.