Każdy z nas chętnie słucha przepowiedni i proroctw. Jedni traktuję je na poważnie, inni wyśmiewają. Ostatnio szczególnie ważne były przepowiednie Majów zwiastujące koniec świata na dzień 22.12.2012r.

Siedem proroctw

Majowie byli cywilizacją bardzo rozwiniętą jak na czasy, w których żyli. Kojarzeni z monumentalnymi obiektami sakralnymi, piramidami schodkowymi, wysokim poziomem wiedzy matematyczno-astronomicznej, krwawymi obyczajami oraz właśnie licznymi przepowiedniami na przyszłość wyrytymi w kamieniu w postaci hieroglifów, zawierających element ostrzegawczy i element nadziei.

Ostrzegawczy zawiadamia nas o tym, co wydarzy się w czasach, w których żyjemy. Nadzieja mówi o zmianach jakie powinniśmy dokonać w nas samych, aby wejść w nową epokę bez chaosu i zniszczeń.

 

Siedem Proroctw Majów są wizjami ich przyszłości (naszej teraźniejszości) przekazywanymi z pokolenia na pokolenie, które bazują na wnioskach wynikających z ich naukowych i religijnych badań nad funkcjonowaniem Wszechświata.

Pierwsze z nich zwiastowało, że świat materializmu i nienawiści zakończy się w sobotę 22.12.2012r. Drugie proroctwo zapowiadało, że postępowanie ludzkości zmieni się gwałtownie od zaćmienia Słońca, które będzie miało miejsce 11.08.1999r.

Rzeczywiście w tym dniu miało miejsce największe zaćmienie Słońca w historii naszej Planety, ze względu na układ liniowy w krzyżu kosmicznym ze środkiem na Ziemi, prawie wszystkich planet Układu Słonecznego. Jednocześnie cień wytworzony przez Księżyc na Ziemi przeszedł przez Europę, przesuwając się po Kosowie, Bliskim Wschodzie, Iranie i Iraku, Pakistanie i Indiach. Zadziwiające, że były to miejsca późniejszego wystąpienia konfliktów zbrojnych i wojen. Zgodnie z proroctwem od czasu zaćmienia żyjemy w okresie zmian, będących przedsionkiem nowej epoki.

Trzecia przepowiednia Majów mówiła o tym, że fala upałów znacznie podniesie temperaturę na Ziemi, powodując zmiany klimatyczne, geologiczne, społeczne na niespotykaną dotąd skalę.Wzrost temperatury według Majów nastąpi głównie z powodu działalności człowieka i jego braku harmonii z naturą oraz przez Słońce, które podwyższając swoją aktywność poprzez zwiększenie drgań wytwarzać będzie większe promieniowanie.

Proroctwo Czwarte zwiastowało natomiast, że w wyniku podwyższonej temperatury spowodowanej nieekologicznym zachowaniem człowieka, a przede wszystkim zwiększoną aktywnością Słońca dojdzie do topnienia pokrywy lodowej na obu biegunach.

Proroctwo Piąte mówiło, że wszystkie systemy oparte na lęku, który jest fundamentem naszej cywilizacji, zostaną przekształcone z równoczesnym przekształceniem naszej Planety i człowieka, aby został wykonany krok ku nowej harmonijnej rzeczywistości. Człowiek będąc przekonanym, że Wszechświat istnieje tylko dla niego, że ludzkość jest jedynym wyrazem inteligentnego życia, działa jako niszczyciel wszystkiego co istnieje. Systemy upadną, aby pozwolić człowiekowi na przeciwstawienie się samemu sobie i sprawić, by dostrzegł on potrzebę przeorganizowania społeczeństwa i kontynuowania drogi ewolucji, co doprowadzi ludzkość do zrozumienia istoty stworzenia.

Szósta przepowiednia Majów mówiła, że w najbliższych latach pojawi się kometa, której trajektoria będzie zagrażać egzystencji samego człowieka. Kometa ta została również zapowiedziana przez wiele innych religii i kultur, np. w Piśmie Świętym w Księdze Objawienia pojawia się ona jako Piołun.

Proroctwo Siódme głosiło o tym, że światło emitowane ze środka galaktyki zsynchronizuje wszystkie żywe istoty i pozwali im na dobrowolną aprobatę wewnętrznej przemiany, która stworzy nowe rzeczywistości, w których wszystkie istoty ludzkie będą miały możliwość zmiany i przełamania swoich ograniczeń, otrzymując nowy zmysł: porozumiewanie się za pomocą myśli. Ludzie, którzy świadomie i dobrowolnie odnajdą wewnętrzny spokój, wejdą w nową epokę edukacji.

Ocena tych proroctw jest bardzo subiektywna i całkowicie uzależniona jest od nas samych. Tak naprawdę niemal każdą przepowiednię można dostosować do swoich wymagań i każde słowo można zrozumieć tak, jak się chce, a niekoniecznie tak, jak zostało wypowiedziane.