Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że woda może rozpuścić w sobie nawet tysiące związków chemicznych, które codziennie są wrzucane przez człowieka razem ze ściekami do środowiska naturalnego. W celu oczyszczenia tak skażonej wody potrzebna jest specjalistyczna technologia. Możemy wyróżnić technologię oczyszczania wody chemiczną, biologiczną oraz fizyczną.

 

Wśród metod fizycznych należy wyróżnić: pasteryzację, stosowanie ultradźwięków, gotowanie czy promieniowanie (gamma oraz UV). Pasteryzacja, a także gotowanie wody polegają na odkażaniu wody przez niszczenie form organizmów patogennych. metody takie w zdecydowanej większości przypadków wykorzystywane są w gospodarstwie domowym czy niektórych rodzajach przemysłu spożywczego. Warto pamiętać, że metody te nie nadają się do zastosowania w praktyce wodociągowej.

 

Przez promieniowanie UV dokonywana jest destrukcja mikroorganizmów (przy długości fali- 265 nm). Należy zdawać sobie sprawę, że działanie dezynfekujące istnieje tylko przy naświetlaniu wody promieniami UV. Technologia ta wymaga oczywiście nie tylko nakładów finansowych, ale musi również być uzupełniona końcowym chlorowaniem.

 

W celu oczyszczania wody przeważnie wykorzystuje się następujące procesy:

– napowietrzanie, które polega na usuwaniu z wody gazów rozpuszczonych oraz CO2, a także zwiększenie zawartości tlenu

 

– wymianę jonową, które przeważnie stosowana jest do celów przemysłowych oraz do usuwania związków powodujących odsalanie, demineralizację wody czy twardość wody.

 

– chemiczne strącanie eliminujące niektóre jony, głównie w celach przemysłowych

 

– dezynfekcję, która niszczy mikroorganizmy występujące w wodzie

 

– procesy membranowe, czyli odwrócona osmoza, nanofiltracja, elektroliza, ultrafiltracja czy odwrócona elektroliza, wykorzystywane są one do odsalania wód albo produkcji wody superczystej.

 

– koagulację, która polega na usunięciu cząstek o rozdrobnieniu koloidalnym, a także innych zanieczyszczeń z wody, w tej metodzie wykorzystywane są sole glinu oraz żelaza.

 

– usuwanie zawiesin, a także glonów dzięki wykorzystaniu mikrosit.

 

– infiltrację, jej technologia likwiduje zanieczyszczenia (pestycydy, glony, zawiesiny i bakterie) w wodach powierzchniowych.

Zobacz artykuł o rodzajach kotenerów.