Przed wyborami parlamentarnymi obóz Prawa i Sprawiedliwości deklarował, że po objęciu władzy zajmie się wyjaśnianiem okoliczności katastrofy smoleńskiej. Kilka miesięcy po wyborach ówczesny Minister Obrony Narodowej – Antoni Macierewicz, powołał Podkomisję ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego. Najnowsze ustalenia podkomisji wykazały, że do katastrofy doszło w wyniku wewnętrznej eksplozji.

Katastrofa smoleńska – zamach czy nieszczęśliwy wypadek?

Katastrofa smoleńska nadal budzi sporo emocji i uzasadnionych pytań o jej przyczyny. Część społeczeństwa jest przekonana, że do katastrofy doszło w wyniku nieszczęśliwego wypadku, natomiast druga część uważa, że był to akt terrorystyczny. Emocje związane z tym tematem szczególnie dobrze widoczne są w komentarzach internautów, np. na stronie Salon24. Politycy obozu Zjednoczonej Prawicy (PiS-u, Polski Razem oraz Solidarnej Polski) są ostrożni w stawianiu śmiałych tez i podkreślają, że ich intencją jest wyjaśnienie wszystkich nieścisłości i wątpliwości, związanych z okolicznościami katastrofy smoleńskiej. W tym celu Antoni Macierewicz w sierpniu 2016 r. powołał Podkomisję ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego. Jego zdaniem komisja Jerzego Millera (utworzona w 2010 r.) pracowała nierzetelnie, pomijając wiele ważnych nieścisłości w śledztwie.

Nagrania z posiedzeń komisji Millera

Nierzetelność komisji Millera potwierdziły nagrania, opublikowane przez tygodnik „wSieci” 28 stycznia 2018 r. Nagrania te są dowodem na to, że raport końcowy z badania katastrofy w Smoleńskiej nie jest adekwatny do rzeczywistości i niesłusznie winą za wypadek lotniczy obciążono gen. Andrzeja Błasika (rzekomo miał on wywierać wpływ na pilotów samolotu).

Nowe ustalenia Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego

Na początku lutego 2018 r. podkomisja ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego opublikowała komunikat, z którego wynika, że przyczyną katastrofy smoleńskiej była wewnętrzna eksplozja. Wnioski te są poparte analizą Franka Taylora – członka Międzynarodowego Stowarzyszenia Śledczych Wypadków Lotniczych (ISASI). Wedle jego opinii na pokładzie doszło do eksplozji, w wyniku której zostało zniszczone lewe skrzydło samolotu. Ponadto na podstawie analizy uderzenia samolotu w ziemię, Taylor doszedł do wniosku, że brzoza nie odegrała większej roli w katastrofie.

EZ