Faktoring to nie tylko dopasowany i elastyczny sposób finansowania, który pozwala utrzymać stabilność i płynność finansową. Realizując faktoring w swojej działalności, firma otrzymuje również partnera biznesowego, z którym może skupić się na rozwoju bez angażowania zasobów w wiele procesów.

Faktoring  jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się usług finansowych. Zgodnie z informacjami Polskiego Związku Faktorów, tylko w 2017 roku z usług faktoringowych firm zrzeszonych w PZF, skorzystało blisko 9 tysięcy firm. Zainteresowanie faktoringiem od wielu lat wzrasta, dlatego warto dowiedzieć się, jakie korzyści daje faktoring w przedsiębiorstwie.

 

Co daje faktoring?

 

Faktoring to przede wszystkim usługa finansowa, która pozwala finansować bieżącą działalność firmy na podstawie zrealizowanej sprzedaży  odroczonym terminem płatności. Dzięki faktoringowi firma otrzymuje gotówkę za sprzedaż już po 24 godzinach od momentu przekazania kopii faktury firmie, realizującej faktoring (faktorowi). Nie ma najmniejszego znaczenia, czy termin płatności wynosi 7, 15, czy 90 dni. Pieniądze za sprzedaż z odroczonym terminem płatności pojawią się błyskawicznie i mogą zostać przeznaczone na dowolny cel.

 

Dzięki temu, faktoring w naturalny sposób przyczynia się do poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa. Otrzymane od faktora pieniądze (nawet 90 procent wartości pojedynczej faktury), można przeznaczyć na zaspokojenie potrzeb względem pracowników (wynagrodzenia), spłacenie należności wobec leasingodawców, Urzędu Skarbowego, ZUS, partnerów biznesowych i wielu innych. Z faktoringu może skorzystać każda firma, bez względu na jej wielkość, a także specyfikę działalności.

 

Profesjonalni faktorzy, którzy od wielu lat finansują sprzedaż z odroczonym terminem płatności, mają w swojej ofercie wiele interesujących rozwiązań, które są ściśle dopasowane do potrzeb polskich przedsiębiorców. W ofercie najlepszych faktorów znajdą się usług faktoringowe dedykowane mikrofirmom, faktoring dla firm eksportowych, czy usługi faktoringowe dla przedsiębiorstw transportowych. Istnieje także kilka podstawowych rodzajów faktoringu: faktoring z regresem, faktoring bez regresu, faktoring odwrotny czy faktoring mieszany.

 

Należności w faktoringu

 

Jednak faktoring to nie tylko sprawne finansowanie działalności, ale także wsparcie profesjonalnego partnera w biznesie. Wybierając najlepszych faktorów (firmy realizujące usługi faktoringowe), firma otrzymuje wsparcie w postaci zarządzania należności. Najlepsze firmy faktoringowe odciążają swoich klientów w zakresie monitoringu należności, a nawet egzekwowania płatności.

Dzięki temu, przedsiębiorstwo nie musi koncentrować swoich zasobów na realizowaniu tej ścieżki działalności. Monitoring należności oraz egzekwowanie płatności jest możliwe w przypadku faktoringu pełnego i faktoringu niepełnego. Wybierając faktoring bez regresu (faktoring pełny), firma dodatkowo ustrzega się przed zatorami płatniczymi i nieterminowymi partnerami, przenosząc ryzyko braku zapłaty za faktur na faktora.