Często zdarza się, że jakość zakupionych przez nas produktów spożywczych budzi zastrzeżenie. Dlatego zanim wrzucimy towary do sklepowego koszyka warto sprawdzić przynajmniej ich datę przydatności  do spożycia. Niestety nadal zapominamy o tym robiąc w pośpiechu codzienne zakupy.

Oczywiście to nie konsumenci są odpowiedzialni za sprawdzanie jakości produktów. Zadanie to należy między innymi do wyspecjalizowanych organów urzędowej kontroli żywności. Oni stoją na straży jakości produktów spożywczych i oni dbają o to, aby w naszym koszyku znalazły się dobre towary.

Nadzór nad produkcją, przetwórstwem i obrotem żywności

W Polsce mamy do czynienia z system kontroli wewnętrznej, który jest zależny od producenta. W tym wypadku mówimy o systemach HACCP (analiza zagrożeń i krytycznych punktów kontroli), GMP (zasady dobrej praktyki produkcyjne) oraz GHP (zasady dobrej praktyki higienicznej).

Z drugiej strony obowiązuje system kontroli zewnętrznej – niezależny od producenta. Sprawdźmy zatem jakie organy urzędowe kontrolują jakość artykułów w firmach.

Kontrola jakości należy do:

  1. Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jest ona uprawniona do kontroli zgodności budowanych obiektów z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi, określonymi w obowiązujących przepisach.
  2. Graniczna Kontrola Sanitarna. Przeprowadza graniczną kontrolę sanitarną wraz z kontrolą celną. Obejmuje ona weryfikację jakości artykułów spożywczych przywożonych z zagranicy, innych składników żywności oraz przydatność do produkcji przywożonych z zagranicy substancji przeznaczonych do  dalszego przetwarzania w branży spożywczej.
  3. Inspekcja weterynaryjna. Do jej zadań należy zapobieganie chorobom zakaźnym zwierząt i ich zwalczanie oraz nadzór nad jakością zdrowotną produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli badanie zwierząt oraz ich mięsa, które przeznaczone jest do obrotu.
  4. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Do zadań tego organu należy przede wszystkim kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie – wywożonych za granicę i sprowadzanych z zagranicy. A także dokonywanie oceny i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej.
  5. Inspekcja Handlowa. Jej zadaniem jest między innymi kontrola produktów wprowadzanych do obrotu w zakresie zgodności z wymaganymi przepisami, np. pod względem oznakowania.
  6. Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Zajmuje się ona między innymi kontrolą roślin lub powierzchni pod ich uprawę w celu weryfikacji występowania lub rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych.