Solidne firmy pożyczkowe sprawdzają wnioskodawców o pożyczkę pod kątem zadłużenia, historii kredytowej, a niekiedy także weryfikują zdolność kredytową. Pożyczkę mogą wziąć wyłącznie osoby, które są w stanie potwierdzić prawdziwość danych osobowych wpisanych we wniosku.

Wymogi wobec pożyczkobiorców – dochody, historia kredytowa, rejestr dłużników

Rzetelne firmy pożyczkowe oferujące chwilówki sprawdzają wnioskodawców o pożyczkę w rejestrach dłużników. Często sprawdzają też historię kredytową przed pożyczeniem pieniędzy. Decyzje o przyznaniu pożyczki lub odrzuceniu wniosku są podejmowane indywidualnie. Nawet jeśli bank odmówił udzielenia kredytu, firma pożyczkowa wydaje własną decyzję, nie sugerując się opinią banku.

Z reguły dla bezpieczeństwa obu stron firmy pożyczkowe nie udzielają pożyczek osobom bez dochodów ani zadłużonym. Mogą też weryfikować zdolność kredytową w razie wątpliwości co do danych wpisanych we wniosku o pożyczkę.

Kto może wziąć pożyczkę i jak potwierdzić dane podane we wniosku? Zasady bezpieczeństwa

Szybką pożyczkę przez Internet może wziąć każdy pełnoletni obywatel Polski, który ma pełną zdolność do czynności prawnych. Klient, żeby wypełnić wniosek o udzielenie pożyczki, powinien dysponować dowodem osobistym (potrzebne są numer, seria dowodu osobistego i numer PESEL), adres e-mail i numer telefonu oraz rachunek bankowy.

O ile dane z dowodu, adres e-mail i numer telefonu potrzebne są do założenia konta w serwisie pożyczkowym i wstępnej weryfikacji, o tyle rachunek bankowy służy do potwierdzenia wszystkich podanych w formularzu danych. Firmy pożyczkowe mają dwie możliwości weryfikacji danych. Wniosek o pożyczkę jest rozpatrywany dopiero po potwierdzeniu zgodności danych.

Najpopularniejszą metodą potwierdzenia swojej tożsamości jest wykonanie przelewu weryfikacyjnego. Polega to na tym, że klient wykonuje przelew na kwotę 1 złoty z rachunku bankowego, którego jest właścicielem, na konto podane przez pożyczkodawcę. Firma pożyczkowa w ten sposób może zobaczyć, że wcześniej inna instytucja finansowa zaakceptowała i wprowadziła do swojego systemu dane klienta. W ten sposób pożyczkodawca może założyć, że dane te są prawdziwe.

Drugim sposobem weryfikacji tożsamości jest skorzystanie z systemu Instantor. Wystarczy przy jego użyciu zalogować się na swoje konto bankowe w bankowości elektronicznej. Ta metoda jest szybsza niż przelew weryfikacyjny.

Najlepsze firmy pożyczkowe przestrzegają zasad bezpieczeństwa, by pożyczkę mogły wziąć tylko osoby, które ubiegają się o nią we własnym imieniu. Stanowi to ochronę przed wyłudzeniami i skutkami kradzieży danych osobowych.