Faktoring to alternatywa dla tradycyjnych, bankowych metod finansowania działalności gospodarczej. Z usług faktoringowych każdego roku korzysta coraz większa liczba przedsiębiorstw w Polsce i zgodnie z analizami, faktoring w naszym kraju będzie się dynamicznie rozwijał. Sprawdź, na czym polega faktoring niepełny, czyli jeden z najczęściej wykorzystywanych rodzajów faktoringu w Polsce.

 

Faktoring niepełny, zwany również faktoringiem z regresem, to drugi obok faktoringu bez regresu, rodzaj faktoringu w Polsce. Faktoring z regresem pozwala na sprawne finansowanie przedsiębiorstwa, które w swej działalności gospodarczej zajmuje się sprzedażą towarów lub usług z odroczonym terminem płatności. Dzięki faktoringowi niepełnemu, przedsiębiorstwa mogą odczuć znaczną poprawę płynności finansowej.

Faktoring z regresem – na czym polega?

 

Dzięki faktoringowi z regresem, możliwe jest uzyskanie nawet 90 procent wartości faktury z odroczonym terminem płatności już po 24 godzinach od momentu przekazania dokumentu sprzedaży faktorowi. W normalnych warunkach, środki finansowe pozostawałyby zamrożone na fakturach, a przedsiębiorstwo nie mogłoby by ich wykorzystywać i traktować jako środki obrotowe.

 

Aby można było mówić o faktoringu z regresem, konieczne jest występowanie trzech podmiotów: faktoranta, faktora oraz kontrahentów. Faktorzy to instytucje finansowe, które realizują faktoring, z kolei faktoranci są przedsiębiorstwa korzystającymi z usług faktorów. Kontrahenci to firmy, które nabywają towary lub usługi z odroczonym terminem płatności od faktorów.

 

W ramach faktoringu niepełnego, faktorant współpracujący z faktorem, może przekazać kopię faktury z odroczonym terminem płatności i po 24 godzinach od momentu jej przekazania może cieszyć się z tzw. zaliczki, która w zależności od oferty konkretnego faktora, może wynosić nawet 90 procent wartości pojedynczej sprzedaży.

 

Pozostała część środków finansowych zostaje wypłacona w terminie widniejącym na fakturze. Warto pamiętać, że jeśli kontrahent nie uiści w tym terminie należnych środków finansowych, faktorant jest zobowiązany do samodzielnego dochodzenia do roszczeń i opłaty zrealizowanej przez faktora usługi. Usługą faktoringową, która pozwala przenieść ryzyko niewypłacalności z faktora na faktoranta jest faktoring pełny, zwany również faktoringiem bez regresu.

Kto może skorzystać z faktoringu z regresem?

 

Faktoring z regresem jest usługą finansową, która sprawdzi się w każdej firmie, która sprzedaje towary lub usługi z odroczonym terminem płatności i współpracuje ze stałą grupą odbiorców. Warto wspomnieć, że usługa faktoringu z regresem pozwala również zwiększyć sprzedaż, a także znacznie skrócić czas oczekiwania na zapłatę.

Dzięki faktoringowi niepełnemu, faktoranci mogą stać się bardziej konkurencyjnymi firmami na rynku i mają możliwość wynegocjowania lepszych kontraktów, dzięki możliwości zaproponowania długich terminów płatności.