Moduły GPRS T1 i T2 instaluje się w celu sygnalizowania włamania za pomocą sieci GSM. Można go stosować niemal z każdą centralą alarmową. Podczas klasycznej konfiguracji urządzenia należy wprowadzić identyfikator, PIN, kod centrum SMS oraz 4 numery telefonów, na które będzie wysyłane powiadomienie.

Czym jest moduł GPRS T2?

Moduł GPRS T2 stosuje się w celu zarządzania sygnalizacją włamania oraz powiadamiania za pomocą sieci GSM. Urządzenie to odpowiada głównie za monitoring stanu wejść. W przypadku zarejestrowanej zmiany następuje kodowana transmisja komunikatów o pojawiających się zdarzeniach za pomocą SMS-a oraz poprzez połączenie GPRS. Jest to uniwersalne urządzenie, które ma liczne zastosowania z każdą centralą alarmową posiadającą wyjście 0V „masa”.

Konfiguracja GPRS T2

Podczas konfiguracji modułu spotyka się niezrozumiałe komunikaty, jednak jeśli zrozumie się ich przeznaczenie, proces personalizacji sprzętu staje się znacznie prostszy. W pierwszej, podstawowej zakładce spotyka się następujące ustawienia:

  • Identyfikator GPRS-T2 – jest to hasło dostępu do danego modułu. Ten kod trzeba zapisać i zachować w ważnym miejscu, ponieważ jest on niezbędny przy każdej konfiguracji. W przeciwnym wypadku konieczne jest przywrócenie ustawień fabrycznych. Podczas pierwszej konfiguracji jest to ciąg przypadkowych liter i cyfr, jednak można go zmienić w ustawieniach systemu.
  • PIN – jest to numer karty SIM telefonu komórkowego, na który będą przychodzić powiadomienia.
  • Kod centrum SMS – jest to charakterystyczny numer dla określonego operatora sieci komórkowej. Jest on widoczny w tabelce znajdującej się na końcu instrukcji modułu GSM. Numer ten powinien zaczynać się od „+48”.
  • Numery telefonów – są to 4 numery, na które będą wysyłane powiadomienia.

Jak zdalnie zaprogramować moduł GPRS T2?

Moduły GPRS T1 i T2 można konfigurować za pomocą programu GPRS-SOFT. Dzięki niemu bez trudu można zdalnie połączyć się z komputerem, a koszty za tę usługę ponosi karta SIM. Przy ustawieniu tej funkcji ważne są następujące parametry:

  • inicjujący SMS – może to być dowolna treść, która będzie konieczna przy starcie połączenia;
  • programowanie zdalne – należy zaznaczyć tę opcję, chcąc łączyć się na odległość;
  • GPRS APN – niezbędne parametry dostępne na końcu instrukcji obsługi.