Nie każdy ma predyspozycje, by prowadzić własny biznes. Zdecydowana większość ludzi w Polsce zatrudnia się u kogoś, czyli świadczy pracę najemną. Wielu z nich, aby otrzymać stanowisko, musi przejść procedury rekrutacyjne. Jedną z nich jest rozmowa kwalifikacyjna.

Pozyskać informacje o pracodawcy i pokazać swoją przydatność

Pracodawca nie chce zatrudniać przypadkowej osoby. Zależy mu na tym, by potencjalny pracownik był możliwie najlepiej przygotowany do roli, jaką ma w firmie wykonywać. Żeby więc poznać predyspozycje kandydatów, organizuje się spotkania.

W ich trakcie rekruter, którym może być sam właściciel przedsiębiorstwa albo osoba przez niego delegowana (także spoza zakładu), próbuje ustalić, czy kandydat jest właściwą osobą na wakujące stanowisko. Chce skonfrontować swoje oczekiwania, jakie powstały po analizie dokumentów, z rzeczywistością. Jego celem jest określenie potencjału aplikanta.

Osoba, która chce otrzymać propozycję pracy, musi więc zrobić na rekruterze jak najlepsze wrażenie. Jak ma to zrobić? Musi przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. W ten sposób uniknie wpadek, które mogą zmniejszyć jej szanse na angaż.

W wielu przypadkach spotkanie decyduje o tym, czy dany kandydat zostanie zatrudniony (tylko niektóre firmy, które szukają pracowników na wysokie stanowiska, przeprowadzają wielostopniową rekrutację). Na czym w praktyce polega przygotowanie do rozmowy w sprawie pracy?

Należy przejrzeć złożone dokumenty rekrutacyjne. Może się okazać, że potencjalny pracodawca zechce o coś dopytać, bo jakiś punkt z CV czy listu motywacyjnego okazał się dla niego interesujący czy niejasny.

Kandydat powinien uzyskać informacje o potencjalnym pracodawcy i branży, w jakiej on działa. W pozyskaniu przydatnych danych pomoże strona internetowa takiej firmy, zamieszczone na niej raporty. Warto też zajrzeć do serwisów informacyjnych i specjalistycznych portali.

Przygotujmy krótką prezentację, w której pokażemy się z jak najlepszej strony. W wystąpieniu uwzględnijmy stanowisko, o jakie się ubiegamy i wymagania odnośnie niego. W swojej prezentacji mówmy o konkretnych działaniach i osiągnięciach, które mogą się okazać wartościowe w kontekście funkcji, o jaką się staramy. W ten sposób pokażemy, że jesteśmy odpowiednią osobą, że przydamy się pracodawcy.

Pomyślmy też nad pytaniami, jakie zadamy rekruterowi. W szczególności powinna nas zainteresować specyfika posady i miejsca pracy.