Każdy wynalazek wymaga ochrony przed konkurencją. Doskonałym rozwiązaniem jest patent, jednak nie każdy może go uzyskać. Co ważne, otrzymanie patentu wiąże się z pewnymi kosztami, a sama procedura trwa kilka lat. Co trzeba wiedzieć o patencie i jak go zgłosić?

 

Dobry pomysł należy chronić, tak aby nie mógł go wykorzystać nikt inny. Opatentowanie wynalazku nie zawsze jest możliwe, ponieważ musi on spełniać pewne warunki. Aby poznać szczegóły, warto wybrać się do Urzędu Patentowego. Trzeba również pamiętać, że za patent trzeba płacić, po pierwsze wnieść początkową opłatę jednorazową, a następnie co roku ustalaną opłatę roczną. Ochrona wynalazku może trwać maksymalnie 20 lat, jednak jedynie pod warunkiem regularnego wnoszenia opłat. 

Co można opatentować?

Kiedy warto udać się do Urzędu Patentowego i dopełnić formalności? Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że nie każdy pomysł, nie każdy wynalazek zostanie opatentowany. Musi on bowiem spełnić kilka warunków, aby mógł być chroniony patentem: musi być nowy i nigdy wcześniej nieprezentowany publicznie, musi mieć charakter techniczny i rzeczywiście być innowacyjnym oraz nadającym się do przemysłowego zastosowania. Według prawa, patentu nie mogą otrzymać odkrycia czy teorie naukowe, programy do maszyn cyfrowych, czy wytwory o charakterze jedynie estetycznym. Zanim więc przedsiębiorca postara się o patent, powinien dowiedzieć się, czy może na niego liczyć. Jeśli nie, pozostają mu inne metody ochrony swojego pomysłu czy produktu. A jeśli okaże się, że patent może zostać mu przyznany, pozostaje wizyta w Urzędzie Patentowym i złożenie stosownych dokumentów.  Jak zgłosić patent?

Jakich formalności należy dopełnić?

Aby zgłosić patent, należy przygotować dokumentację – napisać podanie, a także opisać swój wynalazek. To bardzo istotna część dokumentacji, trzeba pamiętać, że opis wynalazku musi być szczegółowy, wyczerpujący temat, napisany w taki sposób, by specjalista zrozumiał jego  ideę. Należy również dołączyć tzw. zastrzeżenia patentowe, czyli wskazać zakres żądanej ochrony. Na stronie internetowej Urzędu Patentowego znaleźć można dokładne informacje o tym, w jaki sposób przygotować dokumenty, o czym pamiętać, co jest niezbędne. Przygotowanie dokumentacji można również powierzyć profesjonalistom – rzecznikom patentowym. Składając wniosek o patent, należy wnieść jednorazową opłatę. Wezwanie do dokonania opłaty otrzymuje się po złożeniu dokumentów. Jej wysokość zależy od kilku czynników i jest wyższa w innych krajach. Wniosek zostaje rozpatrzony, a ekspert wydaje decyzję w sprawie przyznania patentu. Jeśli patent zostanie przyznany, następuje wpis do jawnego rejestru patentowego. Procedura patentowa trwa zazwyczaj około 4-5 lat, nie należy więc do najkrótszych. Jeśli zgłaszający swój pomysł do opatentowania chce, aby był on chroniony również poza granicami Polski, ma na to 12 miesięcy od daty zgłoszenia wynalazku w polskim Urzędzie Patentowym. Zgłoszenia wynalazku do patentu chroniącego za granicą można dokonać w Europejskim Urzędzie Patentowym, w Międzynarodowym Biurze Własności Przemysłowej w Genewie lub w Urzędzie Patentowym danego kraju.