Jedną z branż, które mogą skorzystać z usług faktoringowych, jest branża transportowa. Faktoring transportowy to specjalistyczna usługa finansowa, która zapewnia sprawne finansowanie faktur z odroczonym terminem płatności dla firm świadczących usługi transportowe. Faktoring transportowy bazuje na założeniach klasycznego faktoringu właściwego i jest sprofilowany pod potrzeby oraz możliwości firm zajmujących się spedycją, logistyką i transportem różnego rodzaju towarów.

 

Faktoring a faktoring dla transportu

Faktoring to usługa finansowa, dzięki której możliwe jest finansowanie faktur sprzedaży towarów lub usług z odroczonym terminem płatności. W ramach usługi faktoringowej występują trzy podmioty. Pierwszą z nich jest faktorant, czyli firma korzystająca z usług faktoringowych. Następną jest faktor, czyli firma świadcząca faktoring, ostatnią – kontrahent (klient, na którym ciąży obowiązek spłaty należności za zrealizowaną przez faktoranta usługę lub sprzedaż towarów). Sam faktoring dla transportu bazuje na założeniach klasycznego faktoringu.

 

Jak wygląda faktoring w praktyce? Aby można było mówić o usłudze faktoringowej, konieczne jest zrealizowanie sprzedaży lub usług z odroczonym terminem płatności. W przypadku faktoringu dla transportu przedmiotem transakcji zwykle jest usługa transportowa, której płatność jest odroczona i nie następuje bezpośrednio po jej zrealizowaniu.

 

Faktorant po wykonanej usłudze wysyła kopie faktury z odroczonym terminem płatności do faktora. Warto wiedzieć, że najlepsi faktorzy na rynku są w stanie przeanalizować dokument sprzedaży i sfinansować konkretną fakturę zaledwie w 24 godziny od momentu jej przekazania. Faktor na tym etapie może wypłacić do 90 procent wartości faktury, a tego typu świadczenie finansowe zazwyczaj nazywane jest zaliczką.

 

Po wypłacie zaliczki firma transportowa posiada na swoim koncie zdecydowaną większość wartości pojedynczej usługi transportowej. Pozostała część faktury zostaje opłacona w terminie płatności widniejącym na dokumencie sprzedaży. Jeśli kontrahent firmy transportowej nie dokona płatności w należnym terminie, istnieją dwie drogi postępowania.

 

W pierwszym przypadku firma transportowa musi samodzielnie dochodzić roszczeń względem niewypłacalnego lub nieterminowego partnera i spłacić zobowiązania wobec faktora. Ten rodzaj usługi faktoringowej bazuje na założeniach faktoringu niepełnego. W drugim przypadku faktor w dniu wypłaty świadczenia przez kontrahenta wypłaca faktorantowi brakującą część faktury nawet wtedy, gdy kontrahent nie zapłacił nawet złotówki. Jest to możliwe za sprawą przejęcia ryzyka niewypłacalności.

Na co można przeznaczyć środki z faktoringu?

 

Faktoring dla firmy transportowej pozwala zdobyć gotówkę, która w naturalnych warunkach byłaby „zamrożona” na fakturach. Środki wypłacone w ramach zaliczki można przeznaczyć na dowolny cel, co automatycznie przekłada się na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa.