Wraz z postępem technologicznym na świecie zaczęto produkować coraz większe ilości aluminiowych puszek, które niestety rozkładają się przez kilkaset lat, zagrażając tym samym naturalnemu środowisku. Warto jednak wiedzieć o tym, iż produkty wykonane z tego materiału mogą zostać ponownie wykorzystane, a ich recykling może tak naprawdę powtarzać się w nieskończoność. jakie jednak zalety płyną z segregacji aluminiowych opadów i co się dziele z zebranymi puszkami?

Zalety z recyklingu aluminium

Z aluminium można wytwarzać różne przedmioty, jednak najpopularniejsze są puszki aluminiowe, których recykling jest niezwykle ważny w celu ochrony środowiska naturalnego. Jakie jednak korzyści płyną z segregacji aluminium? Dzięki segregacji tego materiału zmniejsza się ilość śmieci na wysypiskach (również tych dzikich), a także emisja trujących gazów do atmosfery, jednak równie ważne jest to, iż ulega wówczas ograniczeniu zanieczyszczenie wody, a także można zaoszczędzić na ropie naftowej oraz na złożach boksytu.

Co się dzieje z puszkami aluminiowymi po ich zebraniu?

Aluminium po zebraniu trafia do specjalnego punktu skupu, w którym jest odpowiednio sortowane oraz gniecione. Następnie tak przygotowany materiał trafia do huty, gdzie jest powtórnie przetwarzany. Najczęściej aluminium poddawane jest działaniu bardzo wysokiej temperatury, dzięki czemu zaczyna topnieć i tak z pozyskanego surowca produkowane są kolejne puszki.

Jak powinien wyglądać recykling puszek?

Do pojemników przeznaczonych do segregacji aluminium można wrzucać wyłącznie czyste i puste puszki, jednak przed ich umieszczeniem w worku należy je zgnieść w celu zmniejszenia ich objętości. Niezwykle ważne jest również to, aby sprawdzić, czy dana puszka faktycznie została wykonana z aluminium, o czym powinien znaczyć napis znajdujący się na jej powierzchni. Można również przyłożyć do niej magnes, który nie przyciąga do siebie aluminium.