We współczesnym świecie coraz częściej pojawia się nowe słownictwo będące efektem szybkiego rozwoju technologii i związanych z nią metod działania. Big Data to termin używany przede wszystkim przez analityków.

Big Data to przede wszystkim źródła przydatnych danych, a dla fachowców to nurt polegający na szukaniu, gromadzeniu i przetwarzaniu zdobytych informacji. Ten zbiór informacji służy głównie korporacjom do stworzenia np. profilu konsumenta, a tym samym budzi niepokój zwykłych ludzi przed nadmierną inwigilacją. W praktyce Big Data służy do gromadzenia i przetwarzania danych mających np. zwiększyć sprzedaż. Oczywiście dane te muszą zostać pozyskane w sposób zgodny z prawem.

Komu to jest potrzebne?

Dane są zbierane przez takie instytucje jak:

 • banki(ruch na kontach),
 • firmy(poprzez autorskie aplikacje),
 • portale internetowe(za pomocą świadczonych usług).

Jako źródło danych zaliczane są również media społecznościowe, gdzie zdobyte informacje są coraz większe wraz z każdą reakcją użytkownika. Na podstawie danych Big Data można:

 • sprecyzować profil potrzeb konsumentów i tym samym oferować im idealny towar,
 • zaoferować dodatkowe usługi lub świadczenia,
 • lepiej poznać otaczające nas środowisko.

Dane są pobierane, gromadzone i porównywane, a następnie są z nich wyciągane wnioski do dalszych rozważań. Big Data są wykorzystywane do takich celów jak:

 • badania naukowe,
 • potrzeby firm,
 • potrzeby administracji publicznej.

W jaki sposób zdobywa się dane?

Informacje w ramach Big Data zdobywane są poprzez:

 • serwisy społecznościowe,
 • wszelkiego rodzaju systemy informacji marketingowej,
 • bazy danych klientów.

Dostęp do danych udostępniają sami użytkownicy internetu, smartfonów poprzez dostęp różnych aplikacji do naszych danych(za wyrażeniem zgody na jej użytkowanie). Warto podkreślić, że aktualne przepisy nie nadążają za rozwojem technologii i pozyskiwanie danych nie raz odbywa się na pograniczu prawa. Informacje zgromadzone w ramach Big Data potrafią zredukować np. nietrafione pożyczki. Z pozytywnych stron Big Data można wymienić lepszą wspólpracę z klientem, zmniejszyć zbędne koszty czy błędy. Ponadto dzięki tym informacjom przedsiębiorstwa mogą oferować dopasowane propozycja, a tym samym przewagę konkurencyjną.