W dzisiejszym biznesie najważniejsza jest skuteczność, dlatego należy zadbać o jak najlepsze zasoby ludzkie i skorzystać z outsourcingu kadry pracowniczej.

Outsourcing kadr daje szeroki wachlarz możliwości. Polega między innymi na prowadzeniu procesu zatrudnienia pracowników, właściwym zarządzaniu takimi ludźmi. Dzięki niemu do przedsiębiorstwa trafiają prawdziwi fachowcy, co sprzyja szybkiemu realizowaniu celów biznesowych firmy. Ponadto outsourcing kadr dla wielu firm jest szansą na oszczędność, ograniczanie kosztów zatrudnienia.

Na czym polega outsourcing kadr i płac?

Outsourcing kadr i płac to:

  • powierzanie określonych czynności i procesów do realizowania wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym, np. procesów związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, realizowaniem rozliczania zatrudnionych,
  • zlikwidowanie w przedsiębiorstwie wewnętrznych jednostek ds. kadr i płac, np. działu kadr.

W wielu przypadkach outsourcing kadry to także prowadzenie akt osobowych zatrudnionych pracowników, dokonywanie selekcji kandydatów do pracy, czuwanie nad terminowością czynności związanych z pracownikami, jak badania lekarskie czy szkolenia. Do usług outsourcingowych należy także sporządzanie dla pracowników dokumentów poświadczających zatrudnienie, sporządzanie raportów dla instytucji zewnętrznych o pracownikach, wsparcie pracodawcy w kontakcie z Państwową Inspekcją Pracy i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie na polskim rynku działa wiele firm, które zajmują się outsourcingiem kadr i płac, np. Contract Administration. Z usług takich firm korzystają nie tylko duże korporacje, ale coraz chętniej również mali i średni przedsiębiorcy.

 

Profity dla przedsiębiorcy korzystającego z outsourcingu płac

Przedsiębiorca decydujący się na outsourcing płac i kadr może liczyć na wiele korzyści. Oto one:

  • zredukowanie kosztów poprzez zdecydowanie się na powierzenie zarządzania kadrami zewnętrznej firmie; firma płaci za powierzone działania do zrealizowania, np. zlecenie rekrutacji na dane stanowiska, nie utrzymuje zaś w swoim środowisku pracy na etatach fachowców ds. rekrutacji itp.
  • przenoszenie odpowiedzialności – zewnętrzna firma bierze na siebie całą odpowiedzialność za zarządzanie kadrami, zatem przykładowo poprawne wypełnienie dokumentacji i kontakt z urzędnikami państwowymi również spoczywa na tym podmiocie, a przedsiębiorca jest z tego naturalnie zwolniony – nie musi wypełniać dodatkowych obowiązków,
  • wsparcie – specjaliści z firm outsourcingowych są dyspozycyjni przez cały czas i służą pomocą w rozwiązywaniu problemów natury prawnej.