Automatyka i automatyzacja to dwa różne pojęcia. Ze względu na podobieństwo brzmienia bywają jednak ze sobą utożsamiane.

Utożsamianie automatyki z automatyzacją jest praktyką powszechną. Należy jednak mieć świadomość, że stawianie znaku równości pomiędzy tymi wyrażeniami jest błędem. Automatyka to nie jest automatyzacja i odwrotnie. W takim razie czym się od siebie różnią i jak nie popełnić błędu?

 

Automatyka to dziedzina nauki

Najprościej rzecz ujmując automatyka jest dziedziną techniki i nauki, która skupia się na rozwoju sterowania procesami technologicznymi i przemysłowymi bez udziału lub z bardzo ograniczonym udziałem człowieka. Zastosowanie automatyki w przemyśle jest szerokie. Urządzeniami opartymi na automatyce są na przykład urządzenia pomiarowe, sterujące (regulatory, sterowniki) oraz wykonawcze. W automatyce wykorzystuje się urządzenia mechaniczne, elektryczne, elektroniczne (analogowe i cyfrowe – m.in. czujniki, mierniki, rejestratory, przekaźniki) oraz złożone systemy bazujące na specjalistycznym oprogramowaniu . Dzięki tak szerokiemu wachlarzowi możliwości automatykę możemy wdrożyć do branży przemysłowej (m.in. wydobywczy, metalurgiczny), odnaleźć ją w systemach wojskowych i inteligentnych budynkach tudzież mieszkaniach, a także w gałęzi motoryzacyjnej.

 

Automatyzacja do metody

Synonimiczne używanie słów automatyki i automatyzacji jest błędem, ponieważ drugi termin oznacza metody, także środki pozwalające zastąpić pracę ludzką pracą maszyn i urządzeń. Celem automatyzacji jest ograniczenie udziału człowieka w pewnych etapach produkcyjnych, by zmaksymalizować efektywność procesu i zminimalizować koszta. Automatyzację wspiera nie tylko automatyka, ale także mechanizacja, robotyk i rozwiązania technologiczne. Automatyzacja w chwili obecnej mocno uwidacznia się w branży usługowej, gdzie za pomocą dedykowanych do danych zadań aplikacji zastępuje się powtarzalne czynności administracyjne. Prym wiedzie także automatyzacja procesów usługowych za pomocą specjalnych robotów, którą możemy spotkać pod nazwą RPA (ang. Robotic Process Automation).